Browse Category: Doradcze

Czy warto krzrystać z biura rachunkowego?

Nie ma wątpliwości, że kompleksowe prowadzenie finansów i księgowości firmy to zadanie trudne. Dlatego też, mało który przedsiębiorca robi to samodzielnie. Zwykle zleca on te zadania biuru rachunkowemu Ryki. Innym rozwiązaniem jest zatrudnienie dodatkowego pracownika od księgowości.

Współpraca z biurem rachunkowym w Rykach

Wydaje się, że biuro rachunkowe w Rykach to najlepsze rozwiązanie. Rzecz w tym, iż korzystając z jego usług można być zwykle spokojnym o wszystkie sprawy księgowe i finansowe. Niemniej jednak, wiele zależy też od wyboru konkretnego biura, jak również formy współpracy.

Nie każdy wie bowiem, że z biurem rachunkowym w Rykach można współpracować co najmniej na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich to powierzenie firmie finansowej całościowej opieki nad firmą. W takiej sytuacji przedstawiciele biura mają na bieżąco wgląd w dokumenty firmowe. Jednakże, istnieje również drugie rozwiązanie, które polega na tym, że przedsiębiorca od czasu do czasu zwraca się do biura rachunkowego Ryki o poradę.

Zatrudnienie pracownika

Jak już wspomniano na wstępie, zamiast korzystać z usług biura rachunkowego Ryki, można również zatrudnić u siebie księgowego. Wydaje się jednak, że jest to rozwiązanie sprawiające nieco więcej kłopotów. Poza tym, przynajmniej w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, tworzenie nowego etatu jest kosztowne. Zwykle, koszty są większe od tych, jakie ponosi się w związku z koniecznością opłacania biura rachunkowego.

pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy – inwestycja w przyszłość

Poszukiwanie pracy to często proces czasochłonny i uciążliwy. Kiedy jego trwanie się przedłuża, osoba bezrobotna popada w coraz większą frustrację i może ostatecznie dojść do przekonania o własnej bezwartościowości. Aby tego wszystkiego uniknąć, warto rozważyć skorzystanie z usługi pośrednictwa pracy.

Gdzie szukać pomocy?

Pośrednictwo pracy oferowane jest zasadniczo przez dwa typy podmiotów:

  1. powiatowe urzędy pracy – ułatwiają bezrobotnym powrót na rynek, pracodawcom zaś dają szansę znalezienia pracowników spełniających ich oczekiwania,
  2. agencje pośrednictwa pracy – zajmują się pozyskiwaniem pracowników na potrzeby rynku krajowego i zagranicznego; często też świadczą usługi z zakresu doradztwa personalnego.

Gra warta świeczki

O ile korzystanie z pomocy urzędów pracy wydaje się dla osób bezrobotnych rzeczą dość oczywistą, o tyle zwrócenie się do agencji nie zawsze przychodzi kandydatom do głowy. Tymczasem takie rozwiązanie może przynieść bardzo dobre rezultaty. Dzisiejsze agencje i biura pośrednictwa pracy posiadają niejednokrotnie swoje oddziały w całym kraju, co z kolei sprawia, że zgłaszając się do nich,  możemy liczyć na ścisłe dopasowanie oferty do naszych umiejętności i aspiracji.

Leasing pracowniczy szansą na zatrudnienie

leasing pracowniczyZnalezienie zatrudnienia nie zawsze jest proste i łatwe, kiedy szuka się stałego etatu. Jednak można zdecydować się na pracę na czas określony i zdobyć cenne doświadczenie, które wzbogaci CV.

Jeśli nie można znaleźć stałego etatu

Jeśli dana osoba długo pozostaje bez zatrudnienia, staje się mniej atrakcyjna na rynku pracy. Warto wtedy wziąć pod uwagę leasing pracowniczy, który może być szansą do znalezienia stałego etatu. Jak warto zauważyć, taka forma zatrudnienia jeszcze nie daje szerszych perspektyw, jednak znacznie łatwiej w ten sposób znaleźć pracę. Może się to stać niezależnie od tego, czy posiada się doświadczenie, czy też nie.

W Polsce wciąż najczęściej zatrudnia się w ramach leasingu pracowniczego osoby, które:

  • nie posiadają kwalifikacji zawodowych,
  • są osobami bezrobotnymi,
  • mają średnie lub podstawowe wykształcenie.

Praca tymczasowa szansą na zaistnienie na rynku pracy

Wybierając taką formę współpracy z agencją pracy tymczasowej, można liczyć na to, że znacznie szybciej znajdzie się zatrudnienie, jednak będzie ono na czas określony. Dla kogoś, kto nie może od dłuższego czasu znaleźć pracy, w tym uczciwej, może być to szansa na to, by korzystnie zaistnieć na rynku pracy. Ofert tego typu jest na rynku dość dużo, więc dodatkowo będzie można wybrać taką propozycję, która dla danej osoby będzie najbardziej atrakcyjna.

Zalety pracy tymczasowej

praca tymczasowaJeżeli ktoś chce szybko znaleźć pracę to może podpisać umowę z agencją pracy tymczasowej. Konstrukcja tej formy ztrudnienia jest trójpodmiotowa. Pracodawcą formalnym jest agencja i to ona oddelegowuje pracownika do swojego klienta.

Co wyróżnia pracę tymczsową?

Jest to elastyczna forma zatrudnienia czyli można samodzielnie określić ile chce się pracować i w jakich godzinach. Jak sama nazwa wskazuje praca tymczasowa jest pracą okresową. Oznacza to że istnieją pewne ograniczenia dotyczące okresu oddelegowania do jednego pracodawcy. Pomimo to daje ona szansę na stabilne zatrudnienie na etacie o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy-użytkownika. Ten rodzaj zatrudnienia cieszy się dużym powodzeniem również u osób na emeryturze. Pracownik formalnie podlega agencji przez co może czuć się bezpiecznie. Wykonywanie pracy tymczasowej jest określone w odrębnych przepisach prawa które muszą być przestrzegane zarówno przez agencję jak i pracodawcę-użytkownika. Konstrukcja tych przepisów jest korzystna dla pracownika tymczasowego.  Przykładem takiego przepisu jest zakaz wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej przez pracownika tymczasowego.

Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop?

Za każdy ptzepracowany miesiąc pracownikowi przysługują dwa dni urlopu wypoczynkowego. Po 6 miesiącach pracy pracownik może  zażądać urlopu a pracodawca-użytkownik jest zobowiązany  umożliwić mu to w ustalonym terminie. Niewykorzystanie urlopu jest równoznaczne z prawem do otrzymania ekwiwalentu.

Poszukiwania pracy

doradztwo personalnePoszukiwanie pracy bywa żmudne i uciążliwe. Nawet osoby dobrze wykształcone i posiadające wysokie kwalifikacje mogą przez dłuższy okres czasu mieć trudności ze znalezieniem dla siebie odpowiedniego miejsca pracy. Problem istnieje też z drugiej strony, czyli u pracodawcy, który może przez dłuższy czas oczekiwać na odpowiedniego pracownika.

Jak usprawnić poszukiwania?

Dość skutecznym sposobem może się okazać współpraca z agencją doradztwa personalnego. Pracują tam fachowcy, którzy dobrze znają rynek pracy i poszukują na rzecz pracodawcy pracowników spełniających odpowiednie wymogi. Analizują profil firmy i oczekiwania przedsiębiorcy, a następnie kojarzą wytypowanych pracowników z pracodawcą. Ponadto zajmują się szkoleniem pracowników i rozbudzaniem w nich świadomości zawodowej.

Czy doradztwo personalne jest skuteczną formą rekrutacji?

Rynek pracy dynamicznie się rozwija. Agencje doradztwa personalnego zajmują się w sposób profesjonalny oceną potrzeb danego pracodawcy i lepiej potrafią ocenić profil pracowników którzy będą przydatni na danym stanowisku pracy. Dzieje się tak, ponieważ rekrutacją zajmują się osoby, które posiadają w tym kierunku odpowiednie wykształcenie, a także lata doświadczeń nabytych podczas pracy w charakterze doradcy personalnego. Na obecnym rynku pracy wydaje się, że istnienie takiej formy pozyskiwania odpowiednich pracowników jest niezbędny, szczególnie w przypadkach dużych przedsiębiorstw.

Praca tymczasowa w Poznaniu

agencja pracy tymczasowej poznańPraca tymczasowa to elastyczna forma zatrudnienia, odpowiednia dla osób mających wiele obowiązków. Dzięki możliwości określenia czasu kiedy chce się pracować można bardzo precyzyjnie zaplanować sobie  grafik zajęć. Korzystają z tej formy osoby starsze które chcą sobie dorobić do emerytury a także  studenci chcący zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe.

Jak znaleźć taką pracę?

We wszystkich większych miastach istnieją agencje pracy tymczasowej. Mieszkańcy Poznania i okolic mogą znaleźć w internecie odpowiednie informacje na ten temat wpisujac hasło: agencja pracy tymczasowej Poznań. Następny krok to podpisanie z agencją umowy gdyż to agencja jest formalnym pracodawcą. Wykonywanie określonych zadań odbywa się u klienta agencji czyli u pracodawcy-użytkownika. Agencja dokonuje rozliczeń z pracownikiem i załatwia z nim wszystkie sprawy administracyjno-prawne.

Czy taka forma zatrudnienia jest korzystna?

Praca tymczasowa jest pracą okresową ale daje też inne możliwości. Osoby zatrudnione przez agencję pracy tymczasowej w Poznaniu mają szansę na poznanie różnych przedsiębiorców w tym mieście i ewentualne zatrudnienie w przyszłości na etacie o ile sprawdzą się przy wykonywaniu powierzonych zadań. Może to być też początek nowej kariery zawodowej nawet w przypadku osób chcących sobie tylko dorobić. Agencja pracy tymczasowej daje możliwości znalezienia odpowiedniego miejsca i stanowiska pracy bardzo wielu osobom w różnych przedziałach wiekowych.