Browse Category: Dokumenty

umowa o pracę na okres próbny wzór

Umowa o pracę na okres próbny – co trzeba o niej wiedzieć?

Podczas naszej kariery zawodowej możemy nieraz spotkać się z umową o pracę zawartą na okres próbny, trwający do trzech miesięcy. Podpisując z nami taką umowę przyszły pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia nas za wynagrodzeniem, my natomiast zobowiązujemy się do świadczenia pracy pod jego kierownictwem. Umowa taka charakteryzuje się, oprócz oczywiście krótkiego czasu zatrudnienia, skróconym terminem wypowiedzenia. Ale o tym poniżej.

W jakich przypadkach podpisujemy umowę na okres próbny?

Podpisanie z nami takiej umowy przede wszystkim będzie na rękę naszemu przyszłemu pracodawcy, który w trakcie jej trwania, będzie mógł ocenić naszą przydatność do wykonywanej pracy. Umowa taka jest również w pewnym sensie atrakcyjna dla nas samych, jako przyszłych pracowników, gdyż będziemy mogli w tym czasie ocenić, czy z danym zakresem obowiązków poczujemy się dobrze i czy zechcemy zostać zatrudnieni na stałe.

* Przypadek, w którym umowa na okres próbny może zostać podpisana:

– jeśli poprzedza ona jedną z poniższych form zatrudnienia:

  1. a) na zastępstwo,
  2. b) na czas określony,
  3. c) na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia

Tutaj sytuacja wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku innych umów, czyli umowa o pracę na okres próbny wzór której dostępny jest w internecie, może być wypowiedziana przez obie strony. Nie jest wymagana forma pisemna, choć lepiej mieć ją „na papierze”.

Okres wypowiedzenia wynosi:

  1. a) trzy dni, jeśli próba trwa do dwóch tygodni,
  2. b) tydzień, jeśli próba trwa do trzech miesięcy,
  3. c) dwa tygodnie, jeśli próba trwała ustalony pełny okres, czyli trzy miesiące.

Jak zostało wspomniane wyżej – jeżeli chcecie bliżej zapoznać się z omawianą umową, wzór umowy o pracę na okres próbny dostępny jest internecie w różnych wersjach.

Papier wizytówkowy – jego cechy charakterystyczne

Wizytówka to jeden z najważniejszych elementów marketingowych każdej firmy. Nic więc dziwnego w tym, że powinien on posiadać możliwie najlepsze cechy. Biorąc pod uwagę właściwości wizytówek, charakteryzuje się on specyficznymi parametrami.

Duża gramatura

Gramatura papieru wykorzystywanego do przygotowywania wizytówek jest dosyć duża. Wynosi ona nieco ponad 200 gram na metr kwadratowy papieru co oznacza, że jest on bardzo wytrzymały. Cecha ta ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku wizytówek, które z reguły powinny być stosunkowo grube i wytrzymałe.

Prążki – ciekawy dodatek

Każdy, kto chce mieć dobre i stylowe wizytówki, powinien zaopatrzyć się w papier wizytówkowy prążkowany. Dlaczego?

1. Podnosi on prestiż firmy, gdyż nadaje wizytówce charakterystycznego, „bogatego” designu. Wizytówka z takim dodatkiem będzie się o wiele lepiej prezentować i z pewnością podkreśli zalety, jakimi charakteryzuje się nasze biuro.

2. Tusz nakładany na prążkowany papier do wizytówek, znacznie lepiej trzyma się jego powierzchni. W efekcie jakość wydruku jest o wiele lepsza, niż w przypadku tradycyjnego, gładkiego papieru do tych zastosowań.

Warto też pomyśleć o nieco innym kolorze papieru, który podkreśla jakość firmy i stawia ją w zupełnie innym świetle.

Bezpieczne przekazanie darowizny – umowa

umowa darowizny samochodu wzórDarowizna samochodu zgodnie z prawem jest czynnością w której darczyńca zobowiązuje się bezpłatnie przekazać obdarowanemu samochód.

Jest to dokument pisemny na mocy którego jeśli obdarowanym jest członek rodzin (dziecko, małżonka, dziadkowie, macocha, ojczym, pasierb) darowizna zwolniona jest z opodatkowania.

Warunki zwolnienia z opłacenia podatku

– w ciągu sześciu miesięcy od podpisania umowy darowizny należy zgłosić w odpowiednim

Urzędzie Skarbowym fakt nabycia prawa własności.

Umowa darowizny samochodu wzór:

miejsce i datę podpisania umowy,

dane darczyńcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość),

dane obdarowanego (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu tożsamości,

informacje dotyczące samochodu (marka, model, numer rejestracyjny, rok produkcji, numer nadwozia i przypuszczalna wartość samochodu),

następnie darczyńca powinien złożyć oświadczenie, że jest jedynym właścicielem pojazdu,

oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,

data przekazania samochodu,

informacja o stopniu pokrewieństwa oraz o tym, że jest to pierwsza darowizna,

klauzula o ilości sporządzonych egzemplarzy,

podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Pożyczasz pieniądze – spisz umowę

umowa pożyczki wzórZgodnie z prawem pożyczając pieniądze od osoby fizycznej lub będąc pożyczkodawcą dobrze jest spisać umowę. Kodeks Cywilny określa umowę pożyczki jako czynność, w której pożyczkodawca przenosi na pożyczkobiorcę ustaloną kwotę pieniędzy, biorący zaś zobowiązuje się do zwrotu całości kwoty w określonym terminie.

Formy zawarcia umowy pożyczki

– forma ustna ma postać potwierdzenia pisemnego, gdzie pożyczkobiorca kwituje odbiór

określonej kwoty. Taka czynność jest wystarczającym dowodem na zawarcie umowy

pożyczki.

– forma pisemna, jest najbardziej rzetelną umową w stosunku do zapisów Kodeksu Cywilnego

stając się potwierdzeniem dokonania czynności prawnych.

Umowa pożyczki wzór:

datę i miejsce zawarcia umowy,

dane dotyczące stron umowy czyli imiona nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne dokumentów tożsamości (PESEL – jeśli pożyczkobiorcą jest osoba fizyczna, NIP, KRS, adres siedziby – jeśli pożyczkobiorca posiada firmę),

określenie przedmiotu umowy, kwoty należy wpisać zarówno w postaci cyfrowej jak i słownej,

zasady zwrotu pożyczanej kwoty czyli określenie kiedy i w jakiej formie nastąpi zwrot pożyczki i czy będzie ona naliczana wraz z odsetkami, formę zwrotu (gotówka, przelew),

oświadczenia majątkowe pożyczkobiorcy,

zasady wypowiedzenia umowy,

podpisy.

Jak przygotować umowę o dzieło

wzory umówKażdy kto prowadzi firmę na pewno chociaż raz zajmował się przygotowywaniem umowy o dzieło. Zanim podejmie się przygotowaniem tego rodzaju umowy dobrze jest wiedzieć co trzeba wiedzieć o przygotowaniu takiej umowy. Można się oprzeć na wzorach umów znajdujących się w internecie.

Co jest istotne w umowie o dzieło

Najważniejszą kwestią jest określenie stron umowy. W przypadku gdy umowę podpisują dwie osoby fizyczne wystarczy wpisanie imion i nazwisk, daty urodzenia, imiona rodziców, numery PESEL oraz numery dokumentów jednoznacznie identyfikują osoby podpisujące umowy. Kolejnymi bardzo ważnymi krokami jest dokładne określenie tego co obejmuje umowa, czyli przedmiotu zamówienia, terminu jego wykonania, określenie wysokości wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, określenie tego czy została zapłacona zaliczka czy też nie. Dodatkowo dość istotną kwestią jest określenie tego kto dostarcza materiały oraz tego czy w razie nie wykonania dzieła będzie przewidziana jakaś kara.

Przy pierwszym tworzeniu tego rodzaju umowy warto znaleźć wzory umów, które powinny zawierać większość z tych wymienionych kwestii. Nawet jeśli, któryś został pominięty to można go oczywiście dopisać ponieważ wie się już teraz co musi tam wystąpić.

Na co zwrócić uwagę podczas wypełniania dokumentów

wypełnianie dokumentówWypełnianie dokumentów nie jest szczególnie trudnym zadaniem, o ile będziemy w jego trakcie przestrzegać pewnych zasad. O czym należy pamiętać, uzupełniając urzędowe druki?

Dokładność

Podczas wypełniania dokumentów nie powinniśmy popełnić żadnego błędu. Warto zatem nie robić tego w pośpiechu, w niedogodnych warunkach. Nie zaznaczajmy pól i nie wpisujmy danych pochopnie.

Zanim oddamy formularz lub wyślemy go do urzędu, koniecznie powinniśmy również sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, aby mieć pewność, że nie popełniliśmy żadnego błędu.

Czytanie

Dokładność podczas uzupełniania druków urzędowych dotyczy jednak nie tylko tego, co w nie wpisujemy, ale również uważnego czytania tekstu, który znajduje się na dokumencie.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na teksty umieszczone na dole strony lub napisane w mniejszym rozmiarze. Niestety, często w ten sposób są przekazywane ważne informacje i deklaracje, pod którymi się podpisujemy. Nie należy ich zatem czytać jedynie pobieżnie, ale za każdym razem powinniśmy dokładnie zaznajomić się z całością dokumentu.

Wypełnianie pism i druków urzędowych wymaga od nas zatem przede wszystkim uwagi i dokładności. Warto nawet dwukrotnie przeczytać dokument, aby mieć pewność, że nie popełniliśmy błędu podczas wypełniania go.

Tworzenie dokumentów – o czym pamiętać

wzory dokumentówKażdy dorosły obywatel przynajmniej co jakiś czas musi złożyć w urzędzie dokument, wniosek, prośbę czy oświadczenie. Do napisania tego typu pism nie potrzeba talentu redakcyjnego. Jednakże ważne jest, aby przestrzegać pewnych ściśle określonych zasad. O jaki reguły chodzi?

Wzór

Podczas wysyłania oficjalnych pism do urzędów obowiązują nas pewne wzory dokumentów. Nie warto zatem ponosić się fantazji, ale należy trzymać się dość sztywnych norm dotyczących pism.

Skąd czerpać wiedzę na temat, jak powinny wyglądać poszczególne dokumenty? Warto korzystać z gotowych wzorów. Często są one dostępne na stronach internetowych urzędów lub w ich siedzibach. Jeżeli nie odnajdziemy ich tam, możemy spytać urzędnika o możliwość pobrania odpowiedniego druku.

Oprócz odpowiedniej formy, we wzorach dokumentów czasem zawarte jest też konkretne wymaganie dotyczące formułowania tekstu. Musi być on oczywiście utrzymany w tonie oficjalnym. Powinniśmy więc stosować odpowiedni słownictwo, a także zwroty grzecznościowe.

W sieci możemy znaleźć wiele przykładów, którymi możemy się zainspirować, wypełniając dokumenty. Czasem znajdują się one na stronach internetowych urzędów. Warto się z nimi zapoznać.