Mapa procesów a sprawne zarządzanie

mapa procesówWyodrębnienie poszczególnych procesów w firmie, oznaczenie ich uczestników, warunków i środków do ich rozpoczęcia a także określenia pożądanych danych w wyjściu, znacząco poprawia efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki temu każdy pracownik wie, za co odpowiada, co jest mu niezbędne do wykonywania zadań, czego się po nim oczekuje.

Z kolei kadra kierownicza, jest w stanie zdiagnozować słabe punkty organizacji i miejsca, które mogą tworzyć luki w efektywnym zarządzaniu.

Graficzne przedstawienie firmy

Mapa procesów jest graficznym przedstawieniem zadań realizowanych przez wszystkich pracowników oraz zależności zachodzących miedzy nimi. Ukazuje przepływy materialne oraz informacyjne pomiędzy procesami. Pozwala na odnalezienie każdego celu, stojącego przed pracownikami i każdego pracownika oraz stanowi wyjście do dokładnych analiz, jak można dany proces, zadanie, czynność poprawić tak, by osiągnąć wyższy przychód lub zmniejszyć koszty.

Symbole graficzne

Zastosowane symbole nie są w żaden sposób ujednolicone. Ważne jest, by jasno i precyzyjnie oddawały faktyczny przebieg procesu, ukazywały uczestników, definiowały punkt wejścia i wyjścia. Tylko w ten sposób sporządzona mapa będzie stanowiła doskonałe narzędzie do pracy nad poprawą efektywności przedsiębiorstwa.